Integritetspolicy

Som registrerad med personuppgifter hos Göteborgs Scenteknik AB, org. nr 556744-6371 vill vi upplysa om att vi som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter enligt följande:

Kontakta oss på privacy@gbgscenteknik.se om du har frågor om hur dina personuppgifter används hos oss.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Göteborgs Scenteknik AB. Som registrerad har du alltid möjlighet att skicka in klagomål till Datainspektionen.

Göteborg 2019-05-15