Hyresvillkor

Grundkrav

Hyresvillkor Göteborgs Scenteknik AB (nedan kallad GST)

 1. Hyrestagaren ansvarar till fullo för hyrd utrustning från upphämtningstillfället till dessa att samtlig utrustning returnerats. Detta gäller vid tex brand, stöld, vandalisering, transportskador. Hyrestagare ansvarar också för att hyrd utrustning är försäkrad under hela hyresperioden.
  Vid förlust av utrustning så är kunden som signerat avtalet ensamt ersättningsskyldig. Beloppet som kommer att faktureras är GST:s nyanskaffningsvärde för den förlorade utrustningen ink frakt.
 2. Utrustningen kommer att återlämnas i samma skick som den var vid upphämtningstillfället. Om utrustningen är skadad/smutsig eller på annat sätt inte uppfyller punkt 2 så ska detta meddelas GST:s personal vid återlämningen.
  Skulle GST:s personal efter återlämning finna skador på utrusningen så kommer hela kostnaden för reparation samt reservdelar att faktureras hyrestagaren.
 3. Om det under någon period uppstår problem med den hyrda utrustningen ring då direkt till vår jourtelefon: 031-797 17 59.
  Om detta inte görs och GST inte får en chans att avhjälpa felet inom en rimlig tidsperiod så kan inte en diskussion om hyresreduktion vid återlämningen komma ifråga.
 4. GST har rätt att återta hyrd utrustning under pågående hyresperiod om misstanke om misskötsel finnes eller om betalning uteblivit.
 5. Om det av någon anledning uppstår förhinder mot att hämta upp bokat utrustning så kontakta oss så snart som möjligt.
 6. Avbokningar (utan giltigt skäl*)som sker med mindre än 7 dygn kvar till upphämtningsdatum debiteras 50% av hyresbeloppet hyrestagaren. Avbokning som sker med mindre än 3 dygn kvar till upphämtningsdatum debiteras 80% av hyresbeloppet hyrestagaren. Undantaget är om GST behövt boka in extern teknik och personal, i det läget så faktureras hela kostnaden kund. Detta gäller dock bara om GST:s skriftligt informerat kunden om denna förutsättning samt mottagit ett godkännande från kund.
 7. Samtlig hyrd utrustning ska senast vara åter i GST:s butik kl 16:45 mån-fre och på det i förhand överenskomna datumet (lunch 12:30 – 13:30 alla dagar). För viss utrustning gäller retur senast 09:30 om så är fallet så informerar vi om detta vid upphämtningen. Om det skulle föreligga förhinder mot att detta följs kontakta då GST omgående.
  * Giltigt skäl = Svår sjukdom eller likvärdig orsak, detta ska gå att styrka med läkarintyg om GST begär in en sådan handling.
 8. Vid tejpning av kablar får endast tejp som är köpt av GST användas. Skulle det användas annan tejp och rester blir kvar på kablarna så debiterar GST:s summan för en ny motsvarande kabel. Inga undantag görs.

Viktigt inför upphämtning

Tänk på att:

Mycket nöje!

Med vänlig hälsning

Personalen, Göteborgs Scenteknik AB