Installation | AV-Teknik

Vårt mål är alltid att överträffa våra kunders förväntningar, att visa vad en korrekt och professionellt utför installation faktiskt göra för skillnad för användaren.

Dessa steg kommer vi att gå igenom med er inför, under och efter avslutad installation.

Ett inledande möte där ni i lugn och ro får möjlighet att presentera er och den vision som ni har för ert projekt.
Grundlig behovsanalys. Vi samlar in material, ritningar, besöker de aktuella lokalerna och presenterar ett eller flera grundförslag.
Löpande och aktiv dialog. Vår erfarenhet är att en tydlig och aktiv dialog är grunden för att uppnå de mål som ni satt upp för installationen. De alla flesta projekt stöter på någon eller några utmaningar under installationstiden. Vår erfarenhet är att genom att erkänna detta faktum samt aktivt jobba för att hålla en löpande och aktiv dialog så minimerar vi den påverkan som yttre och oförutsedda händelser tillåts ha på slutresultatet.
– Överlämnande
– Dokumentation
– Utbildning
– Serviceavtal