Någon ska tala, någons ska spela, ett band, en invigning, en konsert. Oavsett vilken typ av arrangemang man är i begrepp att genomföra så behöver man en scen. Scener för inomhus och utomhusbruk hyr du utav oss på Göteborgs Scenteknik AB. Vi har podier, räcken, ben, trappor mm för de event där man kan bygga med löspodier. För utomhus konserter och event så brukar vi rekommendera vår Mobila Scenvagn alt en fast scen med tak om det gäller längre hyresperioder.
Välkommen till oss för att diskutera den lösning som passar er bäst!