Professionell Konsertteknik – Uthyrning, Projektering & Genomförande

Den magiska konserten, vad gör en konsert magisk och en annan oengagerande och livlös? Den frågan finns det många svar på men i slutändan så är det ändå vad och hur musiken framförs som blir den avgörande faktorn för hur publiken upplever genomförandet.

Som teknikleverantör så är vårt jobb att skapa bästa möjliga förutsättningar för de artister och band som står på scenen.

I alla steg är vi noga med detaljerna. I valet av ljudsystem, placering av subbasar, typ av mikrofoner osv, listan kan göras lång och varje detalj räknas.

Ljud Ljus & Bildtekniker

Våra professionella tekniker är alla personer som älskar sitt yrke och som bidrar till allas trevnad med ett grundläggande positivt och lösnings orienterat förhållningssätt. Vi vet hur viktigt det är att ha en bra dialog med alla delar av produktionen, med artister så väl som chaufförer och arenapersonal.