Eventteknik – Uthyrning, Projektering, Leverans & Genomförande

Ljud, ljus, bild och scenteknik är ofta en central del och en mycket viktig byggsten för att visualisera budskapet och beröra besökaren på flera nivåer. Ett lyckat event förutsätter en nära och gott samarbete mellan alla de personer och funktioner som gemensamt bidrar till leveransen. Vi tillsammans hjälps åt att bygga upp och förstärka det budskap som ni önskar att förmedla till er målgrupp.

Tekniker & Projektledare – Vårt kreativa team

Vårt kreativa team av skickliga tekniker och projektledare, hjälper er att förverkliga och projicera ut ert budskap på alla det sätt som ni önskar.
Vi har en stor vana av att jobba med små tidsfönster, hålla oss inom budget och bidra med konstruktiva lösningar som lyfter helheten till en ny nivå.
Till vår hjälp har vi vår professionella utrustning som vi valt med största omsorg. Vi vet att pris, prestanda och mångsidighet alla är nyckelvärden som behöver balanseras upp på rätt sätt för att garantera de önskvärda resultaten.
Göteborgs Scenteknik AB är er kreativa och trygga partner. Välkommen till oss!