Hyresvillkor

Grundkrav

– Minimiålder 18år

– Fast inkomst

– Inga betalningsanmärkningar (Kreditkontroll kommer att utföras)

– Svensk id-handling ska uppvisas vid upphämtningstillfället.

– Betalning via Swish sker vid upphämtning av utrustningen om inget annat skriftligt avtalats.


Hyresvillkor Göteborgs Scenteknik AB (nedan kallad GST)
1. Hyrestagaren ansvarar till fullo för hyrd utrustning från upphämtningstillfället till dessa att samtlig utrustning returnerats. Detta gäller vid tex brand, stöld, vandalisering, transportskador. Hyrestagare ansvarar också för att hyrd utrustning är försäkrad under hela hyresperioden.

Vid förlust av utrustning så är kunden som signerat avtalet ensamt ersättningsskyldig.Beloppet som kommer att faktureras är GST:s nyanskaffningsvärde för den förlorade utrustningen ink frakt. Detta belopp kommer att faktureras.
2. Utrustningen kommer att återlämnas i samma skick som den var vid upphämtningstillfället. Om utrustningen är skadad/smutsig eller på annat sätt inte uppfyller punkt 2 så ska detta meddelas GST:s personal vid återlämningen.

Skulle GST:s personal efter återlämning finna skador på utrusningen så kommer hela kostnaden för reparation samt reservdelar att faktureras hyrestagaren.
3. Om det under någon period uppstår problem med den hyrda utrustningen ring då direkt till vår jourtelefon. 031-797 17 59.

Om detta inte görs och GST inte får en chans att avhjälpa felet inom en rimlig tidsperiod så kan inte en diskussion om hyresreduktion vid återlämningen komma ifråga.

4. GST har rätt att återta hyrd utrustning under pågående hyresperiod om mistanke om missköttsel finnes eller om betalning uteblivit.

5. Om det av någon anledning uppstår förhinder mot att hämta upp bokat utrustning så kontakta oss så snart som möjligt.

6.Avbokningar (utan giltigt skäl*)som sker med mindre än 7 dygn kvar till upphämtningsdatum debiteras 50% av hyresbeloppet hyrestagaren. Avbokning som sker med mindre än 3 dygn kvar till upphämtningsdatum debiteras 80% av hyresbeloppet hyrestagaren. Undantaget är om GST behövt boka in extern teknik och personal, i det läget så faktureras hela kostnaden kund. Detta gäller dock bara om GST:s skriftligt informerat kunden om denna förutsättning samt mottagit ett godkännande från kund.

7. Samtlig hyrd utrustning ska senast vara åter i GST:s butik kl 16:45 mån-fre och på det i förhand överenskomna datumet (lunch 12:30 – 13:30 alla dagar). För viss utrustning gäller retur senast 09:30 om så är fallet så informerar vi om detta vid upphämtningen. Om det skulle föreligga förhinder mot att detta följs kontakta då GST omgående.

* Giltigt skäl = Svår sjukdom eller likvärdig orsak, detta ska gå att styrka med läkarintyg om GST begär in en sådan handling.

8. Vid tejpning av kablar får endast tejp som är köpt av GST användas. Skulle det användas annan tejp och rester blir kvar på kablarna så debiterar GST:s summan för en ny motsvarande kabel. Inga undantag görs.


Viktigt inför upphämtning

– Utrustning hämtas upp på vårt lager på Åbäcksgatan 8, Mölndal på det leveransdatum som står på ordern och efter tidsbokning.

– Tid bokas senast 16:30 tre dagar innan upphämtning. Anledningen till att vi vill att ni ska boka tid är för att vi vill ge varje kund en ordentlig genomgång av hyrd utrustning, så att när ni åker härifrån är helt trygga med hur ni ska koppla ihop, samt använda utrustningen för att uppnå bästa resultat.

– Om man missar att boka tid så får ni vänta tills de som har bokat tid är klara med sin genomgång. Samma sak gäller om man är sen pga trafikproblem osv.

– Tid för upphämtning är mellan 09:30-16:30, ny tid varje hel och halv timma. 09:30, 10:00, 10:30 osv. (Om ingen utav dessa tider passar så ring oss så vi kan hitta en ny tid, tider utanför våra ordinarie öppettider medför en extra serviceavgift)

Hyresbeloppet betalas med Swish vid upphämtningstillfället om inget annat avtalats.

– Om betalningen sker via faktura så skall korrekta fakturauppgifter uppges vid bokningstillfället. Om fel fakturauppgifter uppges och detta inte korrigeras innan fakturering så debiteras en avgift på 50kr ex moms.

– Tid för återlämning är 09:00 – 17:00, måndag – fredag, lunch 12:30 – 13:30.


Tips tänk på att

– Ni har nu hyrt professionell utrustning som vid ett felaktigt/oansvarigt användande kan resultera i hörsel/synskador, ha respekt för utrustningens extraordinära prestanda och använd dessa på ett positivt sätt.

– Lämna aldrig utrustning obevakad eller i lokaler som saknar larm samt galler för fönster eller där den är synlig för personer som vistas utanför lokalen/bilen osv. Förvara alltid utrustningen hemma så långt det är möjligt.

– Börja alltid monteringen i god tid så att ni i lugn och ro kan koppla ihop samt provlyssna/testköra utrustningen för att bästa möjliga prestanda ska uppnås samt för att kontrollera att inga skador uppstått under transport som påverkar funktionen. Skulle detta vara fallet ring då direkt till vår jourtelefon.
– Rökmaskiner utlöser brandlarm.

Vid tejpning av kablar får endast tejp som är köpt från GST:s användas. (För mer information se punkt 8 under Hyresvillkor)


Mycket nöje!

Med vänlig hälsning
Personalen, Göteborgs Scenteknik AB